Disclaimer

Algemeen

Goud PrintCenter (Kamer van Koophandel 23069640), hierna te noemen Drukkerij123, verleent u hierbij toegang tot www.drukkerij123.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Drukkerij123 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Drukkerij123 spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drukkerij123.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Drukkerij123. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Drukkerij123, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.