Garantie en kwaliteit van ons drukwerk

Voor al onze producten geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product aan datgene moet doen
wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Bent u ontevreden over onze service of producten, dan
horen wij dat graag zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.


Via het contactformulier neemt u contact met ons op. Om uw product(en) goed te kunnen beoordelen vragen wij u ons minimaal 10 exemplaren van het drukwerk te sturen. U stuurt uw exemplaren naar: 

Drukkerij123
Reclamatie, ordernummer:
Ohmweg 17
2952 BD Alblasserdam